• Αλκαίου 14, Μυτιλήνη
 • (+30) 22510 28330

Αδειοδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

maxresdefault

Με το Ν. 4056/2012 θεσμοθετούνται οι βασικές αλλαγές στον τρόπο αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στα πλαίσια παλαιοτέρων νόμων και διατάξεων. Μεταξύ των αυτών και ο έλεγχός τους όχι μόνο κατά την έκδοση της άδειας αλλά και μεταγενέστερα, με υποχρεωτικούς τακτικούς και έκτακτους ελέγχους.

Ο Ν. 4056/2012 προϋποθέτει τον έλεγχο και την τήρηση των γενικών και ειδικών όρων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με:

 • την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
 • την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων
 • την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
 • τη μέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, την ιδιοκτησία και τις νομικές χρήσης γης
 • την προστασία των δασών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥΣ

Α Κατηγορία

Περιλαμβάνει τα πρόχειρα καταλύματα ζώων για τα οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας δηλαδή, κατασκευές οι οποίες δεν έχουν φέροντα δομικό σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογηθούν και να απομακρυνθούν από το σημείο λειτουργίας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης.

Β’ Κατηγορία

Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες:

 • Κατασκευάζονται με σκελετό θερμοκηπίου, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους τύπους κτηνοτροφικών στεγάστρων και για τις οποίες εκδίδεται έγκριση τήρησης του τύπου κατασκευής από την αρμόδια πολεοδομία αντί οικοδομικής άδεια.
 • Έχουν μέγεθος μέχρι 300 τ.μ. και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πρότυπα κατασκευών και για τις οποίες εκδίδεται έγκριση τήρησης των προτύπων κατασκευής από την αρμόδια πολεοδομία αντί οικοδομικής άδειας.

Γ’ Κατηγορία

Περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

 

 

 

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και διαδικασιών, που πρέπει να κατατεθούν στις κατά τόπους Δ.Α.Ο.Κ., προκειμένου να εκδοθεί η Άδεια Εγκατάστασης της κτηνοτροφικής σας μονάδος.

 

Στα πλαίσια αυτού απαιτείται η ακόλουθη διαδικασία:

 •   Έλεγχος τήρησης καθορισμένων ελάχιστων αποστάσεων από ορισμένα ευαίσθητα σημεία, οικισμούς, δρόμους, κλπ
 •   Εκπόνηση Τεχνική Έκθεση
 •   Εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης
 •   Προέγκριση Άδειας Εγκατάστασης
 •   Άδεια Εγκατάστασης
Κοινοποιήστε:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone