• Αλκαίου 14, Μυτιλήνη
  • (+30) 22510 28330

Αυτοψίες – εκτιμήσεις ζημιών σε αγροτεμάχια

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την αυτοψία σε καλλιέργειες που έχουν υποστεί ζημιές από οποιαδήποτε αιτία. katastrofes

 

Καταγράφουμε, υπολογίζουμε το κόστος της ζημιάς με βάση αντικειμενικά κριτήρια και συντάσσουμε έκθεση για κάθε νόμιμη χρήση.

Κοινοποιήστε:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone