• Αλκαίου 14, Μυτιλήνη
 • (+30) 22510 28330

Τέταρτη Παράταση για τη Βιολογική Γεωργία

 • Τέταρτη Παράταση για τη Βιολογική Γεωργία

  Τέταρτη Παράταση για τη Βιολογική Γεωργία

  Με νέα -τέταρτη κατά σειρά- τροποποιητική απόφαση της τελευταίας στιγμής μετατίθεται για τις 15 Ιουλίου η έναρξη της υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής του 2015 για τα αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα (που θα ξεκινούσαν από τη Δευτέρα 6 Ιουνίου).

  Άλλωστε, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν τα διαθέσιμα κονδύλια προκειμένου να πληρωθούν οι δικαιούχοι φαίνεται ότι δεν «βιάζει» ούτε το υπουργείο ούτε τον Οργανισμό Πληρωμών, να «τρέξουν» τη διαδικασία, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα να «στέλνουν» παραπίσω την έναρξη των σχετικών δηλώσεων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η προθεσμία της 6ης Ιουνίου αποτελούσε την τρίτη μετάθεση της ημερομηνίας σχετικά με τις δηλώσεις εφαρμογής των μέτρων για τα αγροπεριβαλλοντικά του 2015, που αφορούν βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, νιτρικά, αμειψισπορά και ολοκληρωμένη καπνού και ολοκληρωμένη τεύτλων.

  Πλέον, οι ημερομηνίες για βιολογική γεωργία  και νιτρικά (πενταετία), βιολογική κτηνοτροφία, αμειψισπορά με καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές (πρώτη και δεύτερη πρόσκληση),  ολοκληρωμένη διαχείριση καπνού (και οι τρεις προσκλήσεις) και ολοκληρωμένη τεύτλων (πρώτη και δεύτερη πρόσκληση) μετατίθενται για τις 15 Ιουλίου.

  Αντίστοιχα, για τις 16 Αυγούστου στέλνουν την έναρξη υποβολής των δηλώσεων εφαρμογής του 2015 για τη διατήρηση των απειλούμενων αυτόχθονων φυλών και για τις 2 Ιανουαρίου του 2017 τη διατήρηση της πρακτικής για τον αμπελώνα Θήρας.  

  Βάσει της εγκυκλίου, οι νέες ημερομηνίες επιβάλλονται «λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές δυσκολίες και την υστέρηση στη διαδικασία ολοκλήρωσης της καταχώρησης των τροποποιήσεων συμβάσεων/ΣΠΔ, των μεταβιβάσεων και των συμβάσεων κατόπιν έγκρισης αιτημάτων θεραπείας, με γνώμονα πάντα τη βελτίωση των διαδικασιών καταχώρησης των ετήσιων δηλώσεων εφαρμογής».

  Βρείτε εδώ το επίσημο έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ

  Κοινοποιήστε:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone