• Αλκαίου 14, Μυτιλήνη
  • (+30) 22510 28330

LEADER

Τα προγράμματα Leader  προκηρύσσονται κατά νομούς και αφορούν ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Η επιδότηση που προσφέρουν μπορεί να φτάσει το 60%, ανάλογα με την περιοχή και την επιχειρηματική δραστηριότητα.LEADER-logo-Jul09-32

Κατά την Δ’ Προγραμματική Περίοδο (2007-2013), η προσέγγιση LEADER, ενσωματώνεται πλέον στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ), ως διακριτός Άξονας 4, ο οποίος αφενός εξυπηρετεί τους λοιπούς Άξονες του προγρά
μματος και αφετέρου παίζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού δυναμικού των αγροτικών περιοχών.

Ενδεικτικές επιχειρήσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα προγράμματα Leader:
Μεταποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων
Οικοτεχνία
Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α΄ µεταποίηση
Χώροι εστίασης και αναψυχής
Επιχειρήσεις καταλυμάτων
Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού
Τουριστικά γραφεία

Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργή πρόσκληση σε Λέσβο και Λήμνο

Κοινοποιήστε:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone